เป็นอีกวันหนึ่ง  ( 11/1) ครับที่ผมได้ร่วมเรียนรู้กับ   ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ (คนไร้กรอบ) วันนี้อาจารย์ชวนเรียนเรื่องการสกัดความรู้ ด้วยกระบวนการ Storytelling ซึ่งผมคิดว่าหลายท่านคงคุ้นเคยกันอยู่ล้ว แต่ในแนวทางของ  อ.วรภัทร์  จะเน้นที่บรรยากาศในการ เล่าเรื่อง และการสกัดความรู้ ให้เป็นธรรมชาติ ทั้งผู้เล่า และผู้ฟัง มีใจให้แก่กัน ในช่วงหนึ่งอาจารย์ได้ขยายความถึงเรื่องกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ และได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี่ครับ  

1 .Natural LO &KM

 •   เป็นธรรมชาติ   ไม่เร่ง ได้ ใจ
 • ไม่มีผิด ไม่มีถูก  มีแต่เรียนรู้
 • เรียนรู้ สันดาน ตนเอง มี สติ ทบทวนตนเอง
 • เน้นประเมินผลที่ พฤติกรรม ของคนในองค์กร
 • ดึง ความรู้แฝงออกมาอย่างสนุก
 • พัฒนาตนเอง ขยายออกไปพัฒนารอบด้าน
 •   เนียนไปกับเนื้องาน
 • ได้ Sensing 
 •   เกิด เกลียวความรู้  เกิดภาคี เกิดความร่วมมือ  แบ่งปันความรู้
  2. Format  LO& KM
 • เร่งรัด ใจร้อน  เน้นผลลัพธ์มากไป
 • หาความผิด  ประนาม ขู่ ไม่สนุก
 • เรียนรู้ แบบ ส่งจิตออกนอก ลอกทุกตำรา
 • แบ่งแยก ออกจากงาน
 • บริหารโดย คุณอำนาจ คุณกติกา
 • วางมาด มีฟอร์ม แบกอัตตา เกร็ง ฝืน
 • ขาด Sensing
 •   เอาไปอวด เอาไปประกวด แข่งขัน
 •   ไม่เกิดเกลียวความรู้ ไม่มีภาคี ไม่แบ่งปันความรู้
      ถูกหรือผิดอย่างไรลองช่วยพิจารณากันดูนะครับ สำหรับปูนซิเมนต์ไทยแล้ว เราทำ LO โดยเพื่อมุ่งสร้างองค์กรการเรียนรู้ หรือองค์กรมีชีวิตครับ