เมื่อวานนี้ 9 มกราคม 2549  นัดหมายกลุ่ม CKO ของคณะหน่วยงานมา "ชวนคิดชวนดู เรียนรู้ KM"  ดิฉั๊นขอนำเล่าด้วยภาพก่อนนะคะ อย่างอื่นจะนำเล่าค่ะ
<div style="text-align: center"></div><p align="center">กิจกรรมหาต้นทุนเดิมพี่ผ่องใส ชุมชนคนสารบรรณ...กับลีลา...วาดฝัน</p><p>      </p><p>ภาพฝันรวมกลุ่ม.....เห็นผู้นำธรรมชาติมั๊ยคะ</p><p>            </p><p>             ภาพฝันของ เรา...                       

</p><p>ภาพฝัน..รวม....ภาพรวมฝัน......
</p><p></p>