บันทึกไว้สอนตน

1 .  เมื่อตนเป็นคนทำงานนั้นนอกจากจะมีงานประจำแล้วควรมีงานเสริมอีกด้วยถ้าไม่เกียจคร้าน

 

2 .  การดำเนินชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว  ดังนั้นเราต้องใช้สติปัญญาอ่านเกมส์ชีวิตให้ออกรู้เขารู้เราด้วย

 

3 .  การอยู่กับสิ่งใดควรศึกษาทำความรู้จักกับสิ่งนั้นด้วยมองให้เห็นประโยชน์ในทางดีและอยู่กับคน  ก็ต้องรู้เรื่องคน

 

4 .  ควรสอนตนว่าจงคิดให้รอบคอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจอะไรลงไป

 

5 .  ในทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่มีการข้ามขั้นตอน

 

6 .  ความเป็นไปของชีวิตในบางครั้งมันก็ต้องลองผิดลองถูกบ้าง

 

7 .  เราเป็นสัตว์สังคมมีความเกี่ยวข้องกับคนดังนั้นจงเป็นเพื่อนกับทุกคนและไว้ใจคนที่ควรไว้ใจจริง ๆเท่านั้น

 

8 .  เมื่อตนเป็นคนไกลถิ่นมีความโดดเดี่ยวสูงต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

 

9 .  ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การลงมือทำ  การสร้างผลงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นรากฐานให้ตนยืนอยู่ได้อย่างสง่างาม

 

ด้วยความปรารถนาดี

 จาก... umi