ปีนี้เป็นปีหมูทอง ช่างเข้ากับข้อมูลเยี่ยมบ้านของเราเสียจริง ที่พบว่าแม่บ้าน( มีอายุหน่อย )ส่วนใหญ่อ้วน ลงพุง บ่นว่าเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ก๊อใช่นะซี.. คิดออกทันทีว่าโครงการสุขภาพสีทอง โครงการย่อยแรก คือ ลดน้ำหนักให้กับกลุ่มแม่บ้าน และจะตรวจสอบว่าอัตราป่วยโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง เป็นอย่างไร..