ในวันเสาร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๐ สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องสัมมนา ๑  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ (กรุณาคลิกแรงๆเพื่อความสบายใจ)

 

ประมวลภาพกิจกรรมในวันนั้นครับ

 

 

 

 

 

      

   ..............................

 

         ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อติดอาวุธทางปัญญา บ่มเพาะความรู้ ให้แก่นิสิตผู้นำหน่วยกิจกรรมเลือดใหม่ ที่จะมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรกิจกรรมนิสิตในปีการศึกษาหน้า

 

         ท่านกลางอนาคตผู้นำนิสิตที่มาเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยคน แรกเริ่มนั้นผมมีความกังวลครับ คิดนั่น คิดนี่ โครงการเริ่มแล้วก็ยังกังวลอยู่ เวลาเดินทางผ่านสายตาของเราไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งอุปสรรคที่เข้ามามีบทบาทให้ ผู้จัดงานต้องเข้าต่อสู้ ทำตัวเป็นน้ำมันหล่อลื่น เพื่อไม่ให้งานสะดุด เราทำได้ครับ

 

         ผมคาดหวังไว้ลึกๆว่าโครงการนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้สามารถประเมินได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่หลังจากการเสวนาเรื่อง การจัดการความรู้ เครื่องมือพัฒนาองค์การสู่สังคมอุดมปัญญา มีการสอนให้ผู้เข้าร่วม ลองสกัดแก่นความรู้ จากผลที่ได้นะครับ ผมคิดว่า ผู้นำนิสิตเลือดใหม่นี่ใช้ได้เลยทีเดียว

 

         ผมคิดในใจนะครับว่า ในปีการศึกษาหน้านั้นหากมีการกำหนดเป้าหมาย มีการส่งเสริม กระตุ้นให้ดี ผมคิดว่าปีหน้านั้น เลือดใหม่เหล่านี้จะมีอะไรดีๆให้เราเห็นอีกมากมาย เฉพาะโครงการนี้นะครับ ผมว่าพวกเค้าได้ทำให้ผมเห็นว่า ผมนั้นประเมินพวกเค้าต่ำไป ผมว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับ

 

         สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทีมวิทยากรทุกท่านที่ได้เข้ามาให้ความรู้ด้วยความเต็มใจ ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่เสียสละมาทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย และสุดท้ายผมขอขอบคุณทีมงานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เราร่วมตัวกันมาด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดหน้าที่ให้จะต้องมีสภานิสิต แต่ทุกวันนี้ผมคิดว่า เราเป็นทีมที่อยู่กันด้วยใจจริงๆครับ ยิ้มให้กันด้วยใจ ทำงานด้วยใจ สามัคคีด้วยใจ ผมขอขอบคุณนะครับตั้งแต่น้องปีหนึ่ง จนถึงอาจารย์ที่ปรึกษา เราเริ่มทำงานจากจุดสตารท์ที่ไม่มีใครรู้จักเรา และเราไม่รู้จักกัน ทุกวันนี้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี เราสร้างความคุ้นเคยระหว่างกันในทีม และสร้างให้ทีมสร้างสิ่งดีดี และสิ่งดีดีก็สร้างสังคมดีดีภายในมหาวิทยาลัย และสังคมดีดีภายในมหาวิทยาลัย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดีดีของประเทศไทย ผมดีใจครับที่ผมได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมนี้

 

สุดท้ายนี้ใครจะมีสิ่งใดติเตียน แนะนำ ชมเชย เกี่ยวกับโครงการนี้ เชิญเลยครับ

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""