ในอดีตกาลโน้น  มนุษย์ "ไม่รู้" ว่า "เราได้ความรู้" มาจากไหน !  จึง "สมมุติ" เอาว่า "เทพเจ้า" กำหนดให้มา บ้าง, "ถูกโปรแกรมไว้แล้วโดยพันธุกรรม" บ้าง,  หรือ "ได้มาด้วยการเรียนรู้" เอาด้วยตนเองบ้าง, และถกเถียงกัน !!

นักวิทยาศาสตร์จึงสงสัย ?  และได้ทดสอบข้อโต้เถียงดังกล่าว,  Pavlov ได้ทดลองกับสุนัข  และพบว่า สุนัขได้ความรู้มาด้วยการเรียนรู้ !!  Thorndike ได้ทดลองกับแมว  และพบว่า  แมวได้ความรู้มาด้วยการเรียนรู้เหมือนกัน !! 

แต่ทั้งสองท่านนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญของ "ความคิด" หรือ "ปัญญา" ว่ามีบทบาทต่อการเรียนรู้ ?!!

Kohler ทดลองกับลิง พบว่า ลิงชิมแปนซีได้ความรู้มาด้วยการเรียนรู้เหมือนกัน  แต่  มีแนวโน้มว่า ลิง "ใช้ปัญญา" เรียนรู้ !!!

แต่ทั้งสามท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องของ "จิต" (Mind) เลย !!!

ทั้งๆที่ ในขณะที่ สุนัข  หรือ  แมว  หรือ  ลิง "เรียนรู้" นั้น  " มันทั้งสามยังลืมตาตื่นอยู่"  !!!  คือมัน "รู้สึกตัว"  (Conscious) อยู่ !!!

ซึ่ง "ความรู้สึกตัว"  หรือ  Conscious  นี้ ก็คือ  "ลักษณะหนึ่งของจิต"!!

แน่นอนทีเดียว  สมองของแมว,  สมองของสุนัข, สมองของลิง, ต่างก็มี " Cerebral Cortex"  ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิด "Conscious" ได้ และดังนั้น  "ในขณะที่พวกมันเรียนรู้อยู่นั้น  มันต้องมี Conscious" ?!! ในระดับหนึ่ง 

และถ้าลิงมันเรียนรู้ด้วย Insight ! ดังว่า  มันก็จะต้อง "ยิ่งมีจิตที่ซับซ้อน" มากกว่า แมวและสุนัข !  แต่ยังน้อยกว่าคนที่โง่มากๆอยู่หลายขุมแหละครับ.

นักจิตวิทยาเป็นจำนวนไม่น้อยที่ "กลัว" ที่จะ "พูด" คำว่าจิตในช่วงที่ "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า" ?  ทั้งๆที่จั่วหัวที่หน้าปกของตำราว่า "วิชาจิตวิทยา" หรือ "Psychology"  !!!  แต่ไม่กล้าพูดคำว่า "จิต"(Mind) !!!

ผมอยากจะ "โต้" ความกลัวนี้ครับ  จึงได้ "จั่วหัวเรื่อง" ของบล็อกใหญ่ข้างต้นว่า  "HUMAN MIND" ไงละครับ

โดยมี Assumption ว่า "จิตเกิดจากกิจกรรมของระบบประสาทสมอง" ครับ