จากข้อสรุปการไปดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ฐานที่ตั้งกองพลเม็กดำเมื่อวานนี้ (๕ มกราคม ๒๕๕๐) ผมได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากมายด้านโมเดลการจัดการความรู้แบบน้ำพริกปลาทูอีสาน หรือ ป่นปลา (หรือ ป่นปู ก็ได้ ถ้าใช้ปู)  

ที่ทางกลุ่มกองทัพหมูเขี้ยวตัน ไม่กลัวน้ำร้อน ได้

 • วางคัมภีร์ต่างๆทางการศึกษาไว้ก่อน แล้ว
 • มาหารือกันว่า ตามเป้าหมายการศึกษาของชาตินั้น
 • เราพอจะช่วยกันทำอะไรได้บ้าง

 • พอสำเร็จแล้วจึง
 • เอาผลมาอธิบายให้นักวิชาการปากคาบคัมภีร์ได้เข้าใจว่า
 • ที่ทำนั้น
  • สอดคล้องกับคัมภีร์ที่ติดคาปากของท่านในเรื่องใดบ้าง  

และ สิ่งที่ผมมองเห็นมา ก็คือ

·       มีการใช้โมเดล ป่นปลา (น้ำพริกปลาทูอีสาน) เพื่อการจัดการความรู้ในระดับปัจเจก กลุ่ม องค์กร และชุมชน เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ให้เป็นผู้พร้อมที่จะเรียน ทั้งในและนอกโรงเรียน

·       กลุ่มผู้ทำงาน มีกระบวนการเรียนรู้ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับภาพรวมของกลุ่มในการจัดการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

·       องค์กร มีการพัฒนาโครงสร้างการทำงาน การวางแผน การบริหารโดยเน้นการได้รับประโยชน์ของผู้เรียน ครู ชุมชน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นหลัก

·       ชุมชน ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ ผู้เฒ่า ในชุมชนเป็นแกนนำ

·       ผลที่ได้ของการจัดการเรียนรู้ เป็นของทุกคนในชุมชน อันรวมถึงเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชน โรงเรียน และองค์กรในชุมชน

·       สมองของระบบการจัดการความรู้กระจายอยู่ทั่วทั้งระบบ ที่

 • อาจต้องหาวิธีต่อสายให้มีจุด ประสานงาน  ที่
 • สามารถ รวบรวม อย่างเป็นระบบ ให้มีการเก็บรักษาและพัฒนาความรู้
 • ทั้งที่เป็น explicit และ tacit knowledge  

แต่ ก็ยังมีจุดที่ท้าทายการทำงานแบบนี้ว่า การทำงานสนับสนุนการเรียนรู้แบบนี้จะยังสามารถทำให้นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน การศึกษาของระบบที่เป็นอยู่ได้หรือไม่  

แต่ผมก็มีความเชื่อมั่นว่า ท่านขุนพลเม็กดำ คงจะไม่ปล่อยในบางประเด็น จนทำให้ระบบของท่านไม่ผ่านเกณฑ์หรอกนะครับ และเราก็มีพันธมิตรดีๆ อย่างเช่น โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียนสัตยาไส เป็นแสงสว่างนำทางอยู่แล้ว อีกด้วย  

เพราะถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ระบบที่เรากำลังพัฒนาอยู่นี้คงต้องโดนผู้หวังดี แต่ประสงค์ร้ายเล่นงานจนไปไม่รอดแน่ๆ เลยครับ   

โดยเฉพาะจากนักวิชาการระดับปากคาบคัมภีร์ ที่สถิตประจำบนหอคอยงาช้าง ที่ท่านไม่เคยมองเห็นความสวยความงามของการทำงานแบบแตกแถว ออกมาหาทางเลือกที่อาจจะดีกว่า   

แต่ท่าน

ชอบที่จะเห็นทุกคน อยู่ในกรอบ ให้ท่านคาบคัมภีร์โบราณไว้ได้อย่างสบายใจ

 ชาวบ้าน สังคม ประเทศชาติจะเสียหายอย่างไร ช่างหัวมัน  

สู้ต่อไปนะครับ เรามาถูกทางแล้ว

วันหนึ่งหอคอยงาช้างต้องพินาศแน่นอน   

ตอนนี้เก้าอี้งาช้างบางตัวก็เริ่มขาหัก ขาคลอนแล้วครับ  

ขอเอาใจช่วยอย่างเต็มที่ครับ