ข้อมูลสำคัญเบื้องต้นในทางกฎหมายที่จำเป็นของบริษัทเอกชน

ข้อมูลที่สำคัญที่เราควรรู้เกี่ยวกับบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในทางกฎหมาย ได้แก่ ภูมิลำเนา, สัญชาติ, ทรัพย์สิน, มูลคดีที่อาจจะเกิด

ในบางครั้งเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องมีคดีความกับบริษัทเอกชน หรือว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชน ดังนั้น เรามีความจำเป็นที่ต้องทราบถึงข้อมูลสำคัญเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในทางกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทเอกชนนั้นๆ

ขอยกตัวอย่าง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่เราคุ้นเคยในชื่อของ DTAC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งของเมืองไทย

โดยข้อมูลที่สำคัญที่เราควรรู้เกี่ยวกับบริษัทเอกชนเพื่อใช้ในทางกฎหมาย ได้แก่

1.ภูมิลำเนา

  • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :  333/3 อาคารชัย  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • ภูมิลำเนาของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก คือ บริษัท ยูคอม มีสัดส่วนผู้ถือหุ้น 43.1% ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 499 อาคารเบญจจินดา ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2.สัญชาติ

  • นิติบุคคล : ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2532 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนภายใต้กฎหมายไทย
  • สัญชาติของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ถือหุ้นข้างมาก คือ บริษัท ยูคอม มีสัดส่วนผู้ถือหุ้น 43.1% ซึ่งมีการจดทะเบียนในไทย

3.ทรัพย์สิน

  • ทุนจดทะเบียน 5,114,161,260 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 4,580,161,260 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 458,016,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

4. มูลคดีที่อาจจะเกิด

  • ประเภทธุรกิจ คือ  ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 800MHz และ 1800MHz
  • จุดประสงค์ของธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยให้ก้าวหน้า
  • สัญญาต่างๆ : บริษัทอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งอยู่ในรูปแบบ สร้าง-โอน-ดำเนินงาน (Built-Transfer-Operate) เป็นเวลา 27 ปีจาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) กสท. ตกลงขยายระยะเวลาการดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงาน ส่งผลให้สัญญาร่วมการงานสิ้นสุดในปี 2561 

ข้อมูลบริษัทจาก

www.dtac.co.th

www.ucom.co.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทางกฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#กฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 71117, เขียน: 06 Jan 2007 @ 04:29 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)