เมื่อผมได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ เหมือนอย่างที่ผมเคยฝันไว้ ที่โรงเรียนเม็กดำ เมื่อวานนี้ (๕ มกราคม ๒๕๕๐)

  

ผมได้เห็นสิ่งที่ไม่คิดที่จะเจอมาก่อนคือ การจัดกระบวนการแบบให้เด็กเรียนกับ ของจริง นอก ห้องเรียน กับสภาพ ธรรมชาติ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เฒ่าผู้แก่

  

ลักษณะนี้เป็นการประสานพลังทั้งจากภูมิปัญญาดั้งเดิม แนวคิดของการพัฒนาชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น และนำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตของทั้งนักเรียน ชุมชน และครูผู้สอน

  

ผมจึงถือว่างานนี้ทุกฝ่ายเป็นผู้ได้ประโยชน์ครับ

เราจะไม่ช่วยกันหนุนเรื่องแบบนี้ให้เป็นจริงในระดับการศึกษาของชาติ

ผมก็ยังมองไม่เห็นวิธีอื่นแล้วครับ