ชีวิตก็เปรียบเสมือนกับสายน้ำที่ไหลอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง

เส้นทางเดินของชีวิตนั้นก็เป็นดั่งเช่นถนนสายใหญ่ซึ่งมีถนนสายรองอยู่มากมายหลายหลาก

และวันนี้กระผมขอเลือกเดินบน "ถนนแห่งธรรม"

ธรรมที่จะนำไปสู่ทางสงบ สว่างและบริสุทธิ์

หากกระผมได้เคยล่วงเกินท่านผู้ใดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม กระผมกราบขออโหสิกรรมทุก ๆ ท่านมา ณ ที่นี่ด้วยครับ