กลับมาพรีเซ้นต์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 2 ค่ะ ต้องขอลาหยุดทำงานเป็นเวลา 1 วันค่ะ