บวร หรือ บ้าน  วัด  โรงเรียน  ที่เราคุ้นเคยเป็นสามองค์กร ของชุมชน ที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน  ที่เป็นเสมือน ฟันเฟืองของสังคมที่ขับเคลื่อนทุกอย่างไปพร้อมๆกันมาตั้งแต่สมัยโนมนานมาแล้ว

             วันนี้ที่เม็กดำ(โรงเรียนเม็กดำ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆ์ จังหวัดมหาสารคาม) ทำมากกว่านั้น  โดยที่มีแกนนำของความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของชุมชน  ฟันเฟืองแรกหมุนขึ้นที่ โรงเรียนเม็กดำ  ที่มีแม่ทัพชื่อ  ผอ. ศักดิ์พงษ์   หอมหวล เป็นแม่ทัพผู้เยี่ยมยุทธ ในเชิงกระบวนท่า จนทำไห้ฟันเฟืองของชุมชน วัด อบต. หมุนตามกันเป็นกระบวนท่าที่ ทั้งสวยงาม มั่นคง และแม่นยำ พร้อมที่จะ ทะลุทะลวง ได้ทุกสถาณการ

  •  ภาพของเด็กนักเรียนชั้นม.3 ที่นั่งฟังนิทานจากพ่อใหญ่ แม่ใหญ่
  • ภาพของเด็กที่ฝึก และโต้ตอบผญา   สอย  กับพ่อเฒ่า  พ่อแก่
  • ภาพของเด็กนักเรียนชั้นป. 6 ที่นำเสนอ ผลการเรียนรู้จากการเลี้ยงไก่ดำ ที่คล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ ที่ อ.แสวง ใช้คำว่า  พูดจากความเข้าใจ ไม่ใช่พูดจากการท่องจำ
  • และเด็กชายเจี๊ยบ ที่เป็นมัคคุเทศ ที่นำพาเราไปรู้จักกับทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียน ใด้อย่าง มืออาชีพ  และอีกมากมาย    
  •                  สิ่งเหล่านี้เป็นความหมายของการเรียนรู้หรือไม่ เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาที่เรา ไฝ่ฝัน กันหรือไม่        โจทย์ ของครูเม็กดำและครูทั่วไปที่เกิดขึ้นขณะนี้ และอนาคตคือ

                        จะก้าวต่อไปอย่างไร เพราะนี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น

                         กระบวนการนี้จะยั่งยืนหรือไม่  อย่างไร                  

                        จะทำอย่างไรกระบวนการอย่างนี้จะอยูในชุมชนจนเป็นวิถีชุมชน โดยไม่ยึดติดกับตัวบุคคล

                         อบต. หรือหน่วยงานอื่นๆ จะมามีบทบาทอย่างไรกับงานนี้ครับ  

                ใครจะช่วยตอบ  ปัญหาหัวใจของครูไทยใด้บ้างครับ