กุลีกุจอกับการเตรียมข้อมูลเพื่อรับการเยี่ยม

  ติดต่อ

  เรามองเห็นว่ายังต้องดำเนินการในสิ่งต่างๆอีกมากที่เดียว และต้องแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมๆกันทุกๆคน ทุกทีม   

    ที่รพของเราได้ทำการพัฒนาคุณภาพ  กำลังอยู่ในช่วงบันไดขั้นที่ 1 ไปบันไดขั้นสอง  ก่อนหยุดวันปีใหม่2 สัปดาห์เราได้รับหนังสือจาก สถาบันที่ประเมิน ว่าจะเข้าประเมินและให้เราเสนอผลการพัฒนาที่ผ่านมา  ทีม FA ของเราเมื่อได้รับทราบแนวทางการประเมินก็ได้ดำเนินการดังนี้

      -    นำเรียนเรื่องการประเมินต่อผู้บริหารสูงสุดและทีมนำ

      -    นัดประชุมทีมเพื่อหารือชี้แจงและทำความเข้าใจกันในทีม

      -    วางกรอบการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อนำเสนอ

      -    สื่อสารไปยังหน่วยงานและทีมต่างๆโดยการประชุมและลงหน่วยงานด้วยตนเอง

      -    ประชุมทีมเพื่อประเมินข้อมูลและติดตามการทำงานของทีมเองทุกวัน

     แล้ววันนี้ก็ได้รับการประสานงานมาว่า  มีการเลื่อนการประเมินออกไปจาก วันจันทร์ที่ 8 มค  เป็นเดือนหน้าครับ   ก็เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลายลงไปมากพอสมควร    แต่พี่จำปูนและผมเองกลับรู้สึกว่าเรายังอยากที่จะ  ขับเคลื่อนงานต่อไป  เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ต้องการประมาทกับเวลาที่แม้จะมีมากขึ้นก็ตาม    

     เมื่อสรุปความพร้อมของผลการพัฒนาของรพ  ทั้งที่เป็นเอกสารและผลลัพธ์แล้ว  เรามองเห็นว่ายังต้องดำเนินการในสิ่งต่างๆอีกมากที่เดียว   และต้องแบบค่อยเป็นค่อยไป  พร้อมๆกันทุกๆคน ทุกทีม ....

                                                                                   A little FA...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องขององค์กรแห่งความสุข

หมายเลขบันทึก: 71089, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:57:06+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประเมิน#พัฒนาคุณภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)