5    มกราคม    2550     เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเรา  ครู    นักเรียน    ชุมชนบ้านเม็กดำ    รู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีผู้มาเยี่ยมเยือน   แต่วันนี้ดูเหมือนทุกคนจะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยเหตุว่าผู้มาเยือนเราวันนี้     คือ   ครูบาสุทธินันท์     ปรัชญพฤทธิ์    และ   ดร .   แสวง     รวยสูงเนิน      พร้อมคณะ

                 ประมาณ  09.00 .  คณะท่านครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์    เดินทางมาถึง  ตามติดด้วยท่าน  ดร . แสวง     รวยสูงเนิน     ซึ่งทีมมัคคุเทศก์น้อยของเราก็ทำหน้าที่อย่างแข็งขัน  ถึงแม้พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2   ตัวเล็กๆตามประสาเด็กบ้านนอกแต่ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้อยู่ในขั้นสู้ไม่ถอย

                  วันนี้จังหวะดีเป็นวันที่ห้องเรียนของคนหลายวัยในเม็กดำได้เปิดทำการหลายห้อง    อาทิเช่น 

                           ห้องเรียนบูรณาการช่วงชั้นที่ 1   ซึ่งเรียนรู้จากปูนา   ตัวเป็นๆ และประเด็นอื่นๆอีกมากมาย 

                ห้องเรียนวรรณกรรมท้องถิ่น        ซึ่งมีครู   นักเรียน  พ่อใหญ่ แม่ใหญ่  เรียนรู้ผ่านนิทาน  ผญา   คำสอย

               

                ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น       ที่พวกเรากำลังเรียนรู้ถึงความยากลำบากในการเกิดเป็นป่าไม้สักผืน 

              ห้องเรียนครูละมัยกับพ่อใหญ่นุ     ที่เด็กๆกำลังเรียนรู้ถึงวังน้ำ   16    วัง   ของลำพังชูหลังไปภาคสนาม

              สถานีการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   ที่พวกเรามีอยู่ทั้งหมด  13   สถานี 

              ส่วนท่านอาจารย์  ดร . แสวง   รวยสูงเนิน    ท่านเมตตาพวกเราด้วยการเปิดห้องเรียน Blog    gotoknow     ให้วิทยายุทธแก่ครู  นักเรียน โรงเรียนบ้านเม็กดำ  อย่างเต็มที่ ตลอดวัน

            ประมาณ  15. 30 .   ท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านได้เมตตาพวกเราด้วยการประชุมสรุปผลการเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้  คำบอก  คำชี้แนะ ของท่านพวกเราขอน้อมรับด้วยความเคารพ 

                เม็กดำ      วันนี้   พวกเรามีอะไรต้องเรียนรู้อีกมากมาย  เราไม่ได้บอกว่าเราสำเร็จและเป็นเลิศและเราก็ไม่ได้อยู่บนความล้มเหลว    เพียงแต่พวกเราอยู่บนฐานคิดที่ว่า มนุษย์จำเป็นต้องแสวงหาและเรียนรู้  ตราบใดที่ยังไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้  

                ความรู้สึกดีๆ จากผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่าน    ทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่ผู้รู้หลายท่านกล่าวไว้ว่า  ความพอเหมาะพอดีระหว่างความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์และความเหมาะสมของดินทำให้เมล็ดพืชงอกและเจริญเติบโตและเมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อเฟื้อต่อการเจริญเติบโต จากเมล็ดพืช   จากดิน จากสิ่งแวดล้อม  ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นพืชพรรณธัญญาหาร   หล่อเลี้ยงโลกให้งดงาม

               โอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณ ท่านครูบาสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์   ท่าน  ดร . แสวง   รวยสูงเนิน

และคณะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน  พวกเราชาวเม็กดำ    ในวันนี้