เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับ-ส่งเอกสาร ของทุกกองได้เริ่มใช้โปรแกรมรับ-ส่งเอกสาร E Document  มีความไม่เข้าใจในโปรแกรมและได้มีการปิดโปรแกรมไปบางส่วนที่เคยใช้  ไม่สามารถเข้าไปใช้ในระบบแบบเก่าได้  ทำให้เกิดปัญหา  แต่เมื่อได้มีการประชุมในวันนี้แล้ว มีความเข้าใจที่ตรงกัน และจะแจ้งให้โปรแกรมเมอร์เปิดโปรแกรมที่เคยใช้ให้ใช้ได้เหมือนเดิม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันจันทร์คงทำงานได้อย่างคล่องแคล้ว  สำหรับวิทยาเขต/เขคการศึกษา ที่ยังไม่เข้าใจ หรือสงสัย  ขอให้สอบถาม  ยินดีตอบคำถามหรือประสานสอบถามผู้ดูแลระบบให้ค่ะ