ขอสุขสดศรีขึ้นปีใหม่

สบายใจไร้ทุกข์สนุกสนาน

สุขสราญโบนัสออกฉลองเที่ยว

ไปออกเหนือล่องใต้สบายเชียว

ขอให้เที่ยวมีความสุขตลอดไปเอย

              ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขสมหวังสมปรารถนา ขอทวยเทพเทวาโปรดประทานพรอันเป็นศุภผลมงคลตลอดไป