สมัยเด็ก  ได้ใช้ชีวิตอยู่ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ  แต่ด้วยบิดาเป็นผู้ที่รักการศึกษา และมุ่งหวังอยากให้บุตรได้มีโอกาสได้เล่าเรียน จึงย้ายถิ่นฐานมาปักหลักที่เมืองใหญ่  นั่นคือตำนาน แห่งชีวิตที่ผู้เขียนเรียกว่า เบ้าหลอมชีวิต  รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา  จากแต่ก่อนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน  เมื่อได้รับการศึกษา ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งการงาน วิถีชีวิต ความเป็นอยู่  (ภาค1)...