ทุก ๆ ครั้งในช่วงที่ตารางสอนออกมา เวทีเสวนาของพวกเราเหล่าอาจารย์ก็จะหยิบยกประเด็นกันขึ้นมาสอบถาม พูดคุยกันว่า "เด็กห้องนี้เป็นอย่างไร ดื้อไหม ใครเคยสอนห้องนี้มาบ้าง"


อาจารย์หลาย ๆ ท่านก็บอกว่าห้องนี้น่ารัก ห้องนี้ดื้อ ห้องนี้เป็นอย่างงั้น ห้องนั้นเป็นอย่างนี้ โปรแกรมนี่พูดง่าย โปรแกรมนั้นสอนยาก ถ้าเป็นเด็กคณะฯ เราก็พอคุยได้ ถ้าเป็นคณะอื่นก็พูดยาก


แล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะ ถ้าต้องเจอ "เด็กดื้อ"
.


เหตุการณ์แห่งความประทับใจที่เริ่มต้นจากความวิตกและกังวล เมื่อโชคชะตาจะต้องไปจัดการเรียนการสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาโปรแกรมธุรกิจบริการ กศ.บป. วิทยาเขตน่าน

ที่ใครต่อใครให้สมญานามว่า "ดื้อมาก"


นักศึกษาดื้อกันจริงหรือ???

ถ้าดื้อ คือ การไม่ทำหรือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เรา (อาจารย์) ตั้งไว้ ก็ต้องย้อนกลับมาดูกฎหรือระเบียบที่เราตั้งไว้ว่า "เหมาะสมกับเด็กหรือนักศึกษาหรือไม่


นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่จะมาเรียน ผู้ที่จะมาศึกษา แน่นอนเขาต้องมาเพื่อศึกษาหาความรู้แน่นอน


แล้วทำไมเขาถึงดื้อล่ะ ?
ไม่อยากเรียนล่ะ?


มาสาย หลับในห้อง ไม่ส่งงาน ไม่ตั้งใจเรียน....


 
เขาไม่ได้ดื้อหรอกครับ


แต่ "เขาอยากเรียนรู้" อยากเรียนรู้มากกว่าในห้อง 4 เหลี่ยม
อยากทำมากกว่านั่งจดหรือนั่งฟัง

นักศึกษาทุก ๆ มีศักยภาพ (มาก ๆ) มากกว่าที่จะมานั่งนิ่ง ๆ ดูสไลด์ อ่านหนังสือ หรือจดเลคเชอร์


การเรียนรู้ การศึกษามีมากมายหลายแบบ การใช้ศักยภาพของเราเป็นโจทย์ในการเรียนรู้เชื่อมโยงกับรายวิชา เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขในการเรียนรู้กับทุก ๆ ฝ่าย

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชีวิตจริง ที่เกี่ยวข้องกับงานและชีวิต เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ได้ว่า "เด็กดื้อจริง ๆ" ครับ


แต่เป็นการดื้อที่อยากจะทำสิ่งที่เราคาดไม่ถึง อยากทำสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์ อยากทำ อยากลอง การดื้อ ดึง และดัน ทำสิ่งที่ดี สิ่งที่เกิดจากทุนและศักยภาพภายในกรอบงานหรือกรอบแนวคิดที่กำลังศึกษา ทรงคุณค่าและทรงพลังกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง

การเรียนที่อยู่นอกเหนือจากหนังสือ ตำรา ทฤษฎี เป็นการบูรณาการพลังชีวิตกับพลังความรู้อย่างน่าอัศจรรย์


ความทุ่มเทของนักศึกษาทำให้ "ทึ่ง" ในการกระตือรือร้น

อยากที่จะเรียน อยากที่จะรู้ อยากที่จะดู อยากที่จะเห็น อยากที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความสร้างสรรค์ตามพลังที่เขามีอยู่

ทุนชุมชน ทุนนักศึกษา "ทุนความรู้คือทุนแห่งพลัง" ที่ทุก ๆ คนมีแฝงและฝังอยู่ในตนเองอย่างมากล้น

(การศึกษาดูงานที่ น่านวัลเลย์รีสอร์ท บ้านผาตูบ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน)


"อาจารยผู้ (คุณ) อำนวย" ถ้าสามารถดึงทุนแห่งพลังของทุก ๆ คนออกมาแสดงให้เจิดจ้า จะเกิดอานุภาพแก่กล้ากับสังคมและประเทศชาติ

ความสุขจากการเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติที่เหมาะและสมกับบริบทของผู้เรียน จะความสุขจากการรู้ เป็นความรู้สุขที่ยั่งยืนและคงทน


เป็นความสุขที่ทำให้เกิดรอยยิ้ม ยิ้มทั้งปาก ยิ้มทั้งหน้า ยิ้มทั้งใจ

นักศึกษาสามารถโชว์ศักยภาพ โชว์ทุน ซึ่งเปรียบเสมือนนักแสดงในบทหรือตำแหน่งต่าง ๆ

ใครถนัดประสานงาน ถนัดสรุป ถนัดฝ่ายบัญชี ถนัดฝ่ายสถานที่ ทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คนได้ทำงานเพื่อ "เรียนรู้ร่วมกัน"

การเรียนและรู้ เปิดกว้างสู่ชุมชน และปราชญ์ชุมชนอย่างหลากหลาย


เจ้าของธุรกิจ องค์กร บริษัท ยินดี เต็มใจที่จะให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ "ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ" ทุก ๆ คน "ร่วมรับผลประโยชน์"

 

(การศึกษาดูงานโรงงานทำเครื่องเงิน จังหวัดน่าน)

 

แววตาแห่งความสนใจ แววตาที่สดใสและใคร่รู้


เป็นการเรียนรู้จากของจริง การทำงานจริง และชีวิตจริง


การเรียนรู้ที่ลงทุน (เงิน) ต่ำ และได้ทุน (ศักยภาพ) ของคนสูง

ใครว่า "นักศึกษา" ดื้อ...


ไม่หรอกครับ เขาไม่ดื้อหรอกครับ


โดยเฉพาะนักศึกษาโปรแกรมธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน (ทุ่งศรีทอง)


ทุกคนน่ารัก ทุกคนตั้งใจเรียน ทุกคนร่วมมือและร่วมใจกันทำงาน ร่วมรับความรู้และความสุขกันอย่างเต็มที่

ขอบคุณนักศึกษาทุกท่าน


ที่สร้างความทรงจำประทับใจไม่มีวันลืม


ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ