1.   บอกการวินิจฉัยที่แน่นอนขณะข้อมูลยังไม่ชัดเจนพอ
2.     
บอกโดยไม่มีเวลาพอที่จะชี้แจงหรือตอบคำถาม
3.     
ไม่สนใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้ป่วย เช่น เปลี่ยนประเด็นในการพูดเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยพูดถึงความรู้สึก
4.     
พูดปลอบใจโดยยังไม่ได้รับฟังผู้ป่วย   บอกผู้ป่วยว่าเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเป็นแบบนี้
5.     
ให้ความหวังแก่ผู้ป่วยในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ให้ความหวังอะไรแก่ผู้ป่วยเลย