เที่ยงวันนี้คุณขวัญ งานสร้างสุขภาพ มีกระทู้ถามระหว่างเสวนาว่า " เหตุการณ์ 3 ชายแดนภาคใต้จะสงบหรือไม่ " ผมตอบว่า อันที่จริงมุสลิม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ก้าวร้าว ต้องการเข่นฆ่าประชาชนทั่วไป ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่อยู่ภูเก็ต ได้เรียนรู้ทุกจังหวัดในภาคใต้ รู้จักกับชาวมุสลิมร่วมถือศีลอด ละหมาดในมัสยิดทำให้รู้ว่าที่แท้ชาวมุสลิมเป็นบุคคลที่เคร่งครัดในศาสนา และรักพวกพ้องเชื่อผู้นำ ศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาแต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตของชาวมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นรัฐธรรมนูญ กฏหมาย กฏระเบียบ กฏหมู่ กฏสังคม ข้อตกลง กฏครอบครัว กฏหมู่บ้าน ดังนั้น ชาวมุสลิม จึงยึดคำสั่งสอนของศาสนาอิสลาม เยี่ยงชีวิต

        หากเราเข้าใจด้วยหลักของปัญญา ปฏิบัติ หัวใจ (Head Heart Hand) จะรู้ว่าหากผู้บริหารนักการเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและรักประชาชนเสมีอนญาติที่แท้ เหตุการณ์จะค่อย ๆ ดีขึ้น (ต้องทำมากกว่าพูด ฟังมากกว่าพูด) 

        หวังว่าเหตุการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสงบขึ้นโดยเร็ว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2550

                                               สวัสดี

                                นพ.บุญเรียง   ชูชัยแสงรัตน์

                         นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

                5  มกราคม  2550  โทร. 0818868787