วันนี้ดิฉั๊นตื่นตอนตี 5 อาบน้ำ อาบท่ามาทำงาน เสร็จ 1 เรื่อง กลับบ้านไปดูแลลูกแต่งตัวให้ไปโรงเรียน กลับมาทำงานอีกรอบ 8.30 น. เป็นวันที่ดิฉั๊นชอบแต่เป็นวันที่ทีมงานอาจไม่ชอบ(วันแห่งการตามงาน)

  • ติดตามงานกับทีมงานเรื่องราวโครงการต่างๆ ที่ประสานงานทิ้งไว้...ได้หลายโครงการ
  • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ม.ทักษิณในการทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี 
  • ประสานงาน อ.จันทวรรณ เรื่องกำหนดวันทดรองใช้ และเปิดตัว Share.psu.ac.th 
  • นัดหมายโครงการ การสร้างทีมงาน ของสำนักงานอธิการบดี สำเร็จลงตัว(สอนงานทีมงานในการเจรจาต่อรอง...มอบหมายงานให้ทำเจรจากับวิทยากร... )
  • บริหารค่าเดินทางของวิทยากร ประหยัดให้มหาวิทยาลัยได้6,000 บาท
  • ส่งเมลภายในประชาสัมพันธ์ "โครงการเรียนรู้ร่วมกันรังสรรค์ภาควิชาประเด็นบ่มเพาะนักศึกษา"
  • มีโอกาสนั่งหน้าจอ...ทั้งวัน...ได้ตามอ่านตามความเห็น...ชาว gotoknowใorg
  • ผ่านงานประจำ....ที่ผ่านมาจากทีมงาน...ที่รอบครอบแทบไม่ต้องดูอะไรมาก....

งานหลักเป็นงานเจรจา..ให้เขามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนองค์กร....เป็นอีกวันที่สบายๆ...โปร่งจากภารกิจงานประชุม..ชอบจริงๆ....