16 Blog rating สถิติเฉลี่ยจำนวนผู้เข้าชมบล็อกที่ได้จาก Sitemeter ของ 16 บล็อกใน gotoknow

ตัวชี้วัดทางสถิติที่สะท้อนให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่

ตัวนับสถิติสามารถใช้บอกแนวโน้มผู้เข้าชม อ่าน blog ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง หลายบล็อกที่เห็นว่า ดูคึกคัก มีผู้อ่าน ผู้เขียนความคิดเห็นต่อท้ายบันทึกมากมาย แต่ทำไม ตัวนับสถิติ มีจำนวนผู้ชมไม่เท่าไหร่

นี่คือการรายงานสถิติเฉลี่ย เปรียบเทียบระหว่าง 16 บล็อก  ที่ติดตัวนับสถิติ Sitemeter เพื่อดูแนวโน้มจำนวนผู้เข้าชมว่า มีเท่าไหร่กันแน่

<h2>Site Summary สถิติที่หยิบมาให้ชม คือ </h2><h2>Visit และ Page view</h2>
อธิบายง่ายๆ
  Visit เป็นการนับ IP คือนับจำนวนคนที่เปิดเข้ามาชม blog นั้น เมื่อบุคคลหนึ่ง เปิดอ่านบันทึก 10 หน้า
Visit จะนับเท่ากับ 1 ครั้ง

Page View คือการนับจำนวนครั้งที่เปิดดู บุคคลหนึ่ง เปิดอ่านบันทึก 10 หน้า
Page View จะนับเท่ากับ 10 ครั้ง

การเก็บค่า Ip จะเก็บไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อคุณเปิด blog นั้น ในวันต่อไป Visit จะนับคุณเพิ่มเป็นอีก 1 ครั้ง


Average per day คือ จำนวนครั้งเฉลี่ยต่อวันที่ทั้งหมดที่เปิดดู blog นั้น นับตั้งแต่วันแรกที่ติดตัวนับสถิติ จนถึงเวลา ปัจจุบัน หารด้วย จำนวนวันทั้งหมด ตั้งแต่วันแรกที่ติดตัวนับสถิติจนถึงวันนี้

Average visit length  คือ ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้เข้าชมเวบ อยู่ใน blog ของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่ใช้ในการอ่าน หรือเปิดหน้านั้น ไว้เฉยๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ Sitemeter เก็บไว้ ทุก IP ว่า เข้ามาใช้เวลาอยู่ในเ  blog นี้ ตั้งแต่วินาทีแรก จนคลิกออกไป เป็นเวลาเท่าไร

เก็บรวมรวมทั้งหมด ทุกคน ที่เข้ามาในบล็อก แล้วหาค่าเฉลี่ยในภาพรวมออกมา

ซึ่งทั้ง  Average per day และ  Average visit length   จะมีการเก็บข้อมูลของทั้งค่า Visit และ Page view ที่กล่าวถึงในตอนต้น<h2>…………นี่คือการสุ่มสำรวจ blog ที่ติดตัวนับสถิติ Sitemeter และหยิบมารายงาน เปรียบเทียบกันครับ</h2><h2>สถิติ ณ เวลา 16.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2550</h2><p> </p><h1 align="center">Average per day (Visit) จำนวนคน (IP) เฉลี่ยต่อวัน</h1><p>จะพบว่า บล็อก beemanNUKM มีผู้เยี่ยมชม เฉลี่้ยต่อวัน 326 คน ( IP) ของ คุณหมอวิจารณ์เฉลี่ย 310 คน ต่อวัน</p><p>

รูป blog by
1
beemanNUKM beeman 326
2
KMI Thailand Prof. Vicharn Panich 310
3
keep in mind by bon นายบอน!-กาฬสินธุ์ 161
4
บ้านสุขภาพ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ 151
5
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ 126
6
ความรู้เพื่อชีวิต ดร. แสวง รวยสูงเนิน 113
7
Beyond “KM” beyondKM 79
8
ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ 69
9
KM ในมหาชีวาลัยอีสาน ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ 49
10
ลานปัญญา Handy 48
11
เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem โอ๋-อโณ 44
12
เล้าข้าวศึกษา ออต 41
13
Family Nurse Practitioner Mr_Jod 39
14
นเรศวรวิจัย-QA-KM ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร 21
15
Leadership Development ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี 17
16
เรื่องเล่าชาว Igs nidnoi 15
</p><p> </p> <h1 align="center">Average per day (Page View) จำนวนครั้งที่คลิกเฉลี่ยต่อวัน

</h1><div align="left">
หากดูจำนวนครั้ง แล้ว อ.หมอวิจารณ์ มีจำนวนครั้งที่ถูกเปิดชมเฉลี่ยมากกว่า อาจเนื่องจากมีจำนวนบันทึกมากกว่าใครๆ

รูป blog by
1
KMI Thailand Prof. Vicharn Panich 818 ครั้ง
2
beemanNUKM beeman 612 ครั้ง
3
ความรู้เพื่อชีวิต ดร. แสวง รวยสูงเนิน 359 ครั้ง
4
keep in mind by bon นายบอน!-กาฬสินธุ์ 312 ครั้ง
5
บ้านสุขภาพ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ 310 ครั้ง
6
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ 255 ครั้ง
7
Beyond “KM” beyondKM 194 ครั้ง
8
ลานปัญญา Handy 143 ครั้ง
9
KM ในมหาชีวาลัยอีสาน ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ 136 ครั้ง
10
ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ 119 ครั้ง
11
เล้าข้าวศึกษา ออต 107 ครั้ง
12
เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem โอ๋-อโณ 87 ครั้ง
13
Family Nurse Practitioner Mr_Jod 81 ครั้ง
14
นเรศวรวิจัย-QA-KM ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร 47 ครั้ง
15
Leadership Development ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี 39 ครั้ง
16
เรื่องเล่าชาว Igs nidnoi 32 ครั้ง </div> <p>
</p><p> </p> <h1 align="center"> Average Visit Length (Visit)  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้เข้าชมเวบ อยู่ใน blg นั้น (นาที)


</h1> <p>หมายถึง ค่าเฉลี่ยในการอ่านบันทึกของผู้อ่าน  1 คน  ในบล็อกแห่งนั้นใช้เวลาเฉลี่ยเท่้าไหร่  </p><p> เราจะพบว่า ผู้อ่านใช้เวลาในการอ่านบันทึกในบล็อกของท่าน ดร.แสวง เฉลี่ย นานกว่าหลายๆบล็อก นั่นสะท้อนถึงคุณภาพของบันทึก ที่สามารถทำให้ผู้อ่านใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวสาระอย่างเต็มที่ รวมทั้ง ท่านครูบา สุทธินันท์ ที่สามารถเขียนบันทึกได้เข้าถึงหัวใจของคนอ่านมากมาย

เวลาเฉลี่ย คือ 8 นาที แต่หลายท่านอาจจะใช้เวลาอยู่ในบล็อกของทั้ง 2 ท่าน มากกว่าเวลาเฉลี่ยนะครับ

คุณนิดหน่อย คุณออต อ.ประพน อ.Handy ก็สามารถที่จะเขียนบันทึก ให้มีผู้สนใจติดตามอ่านในระยะเวลาเฉลี่ยใกล้เคียงกับ คุณหมอวิจารณ์ได้เช่นกัน ไม่ธรรมดานะครับ </p><p>Average visit length รูป blog by
1
ความรู้เพื่อชีวิต ดร. แสวง รวยสูงเนิน 8.54 นาที
2
KM ในมหาชีวาลัยอีสาน ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ 8.47 นาที
3
เรื่องเล่าชาว Igs nidnoi 4.49 นาที
4
เล้าข้าวศึกษา ออต 4.39 นาที
5
ลานปัญญา Handy 4.29 นาที
6
Beyond “KM” beyondKM 4.09 นาที
7
KMI Thailand Prof. Vicharn Panich 4.05 นาที
8
เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem โอ๋-อโณ 3.52 นาที
9
beemanNUKM beeman 3.37 นาที
10
keep in mind by bon นายบอน!-กาฬสินธุ์ 3.18 นาที
11
Leadership Development ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี 3.18 นาที
12
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ 3.14 นาที
13
Family Nurse Practitioner Mr_Jod 2.54 นาที
14
บ้านสุขภาพ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ 2.41 นาที
15
ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ 2.12 นาที
16

</p><p> </p> <h1 align="center"> Average Visit Length (Page View ) ระยะเวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่ผู้เข้าชมเวบ อยู่ใน blog นั้น (นาที)  </h1> <p>
หมายถึง ค่าเฉลี่ยในการอ่านบันทึก 1บันทึก ใช้เวลาเฉลี่ยเท่้าไหร่</p><p>ข้อมูลในส่วนนี้คงจะบอกได้ว่า  ประเด็นในบันทึกนั้น ทำให้ผู้อ่านหยุดคิด หรือร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นได้มากน้อยเพียงใด
</p><p>Average visit length รูป blog by
1
ความรู้เพื่อชีวิต ดร. แสวง รวยสูงเนิน 3.2 นาที
2
ลานปัญญา Handy 3 นาที
3
KM ในมหาชีวาลัยอีสาน ครูบา สุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ 2.8 นาที
4
KMI Thailand Prof. Vicharn Panich 2.6 นาที
5
เล้าข้าวศึกษา ออต 2.6 นาที
6
Beyond “KM” beyondKM 2.5 นาที
7
นเรศวรวิจัย-QA-KM ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร 2.3 นาที
8
Leadership Development ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี 2.3 นาที
9
บ้านสุขภาพ นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ 2.1 นาที
10
Family Nurse Practitioner Mr_Jod 2.1 นาที
11
เรื่องเล่าชาว Igs nidnoi 2.1 นาที
12
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ 2 นาที
13
เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem โอ๋-อโณ 2 นาที
14
beemanNUKM beeman 1.9 นาที
15
keep in mind by bon นายบอน!-กาฬสินธุ์ 1.9 นาที
16
ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ 1.7 นาที  </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#blog#ranking#rating#sitemeter

หมายเลขบันทึก: 71064, เขียน: 05 Jan 2007 @ 17:05 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ทุกท่านด้วยค่ะ
  • ขอบคุณมากค่ะ
  • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับสถิติต่าง ๆ ที่นายบอนมีให้เราชาวทุก ๆ คนเสมอมาครับ
  • สิ่งดีต่าง ๆ ที่นายบอนมีให้พวกเรานี้ขอให้เกิดเป็นผลดีสถิตกับนายบอนตลอดไปครับ
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับ พี่อร และคุณปภังกร

บันทึกนี้ เป็นแีรงขับดัน เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดบันทึกที่ดีๆสู่สังคมต่อไปครับ
เขียนเมื่อ 
ไม่น่าเชื่อว่าเราอยู่ใน rating กะเค้าด้วย
และไม่น่าเชื่อว่า  คุณบอน "ลงทุนเวลา"   ไปรวบรวมมาให้
โอ....ใช้เวลาเยอะมั๊ยเนี่ย....
เขียนเมื่อ 
ไม่เยอะหรอกครับ มีเทคนิคเฉพาะตัว ใช้เวลาน้อยกว่าการรวบรวมสถิติอย่างอื่นซะอีก