เย็นวันนี้  ไปรับลูก เห็นเป็นวันศุกร์ จึงแวะไปทักทายคุณครูที่ศูนย์GTXNAN2  พบครูนาย หัวหน้าศูนย์ฯ บอกว่า วันนี้ทางศูนย์ประสานเชิญผู้ปกครองโรงเรียนในเครือข่ายเขตการศึกษา 1 ประชุม ระหว่าง 17.30-19.00 น.

                          ครูนายเชิญไปร่วมสังเกตการณ์  ศูนย์ฯ ประสานและเชิญผู้ปกครองจาก รร.อยู่วิทยาฯ 19 ท่าน รร.ราชานุบาล 31 ท่าน รร.ศรีเสริมฯ 10 ท่าน รร.จุมปีวนิดาภรณ์ฯ 6 ท่าน รร.สามัคคีฯ 5 ท่านและ รร.ดรุณวิทยาฯ 1 ท่าน  นับว่าเป็นผลดีที่ผู้ปกครองนักเรียโรงเรียนเครือข่าย  ได้ให้ความสำคัญและสนใจกันเป็นอย่างดี  มีผู้ปกครองมาประชุมหนาตา ( ตามภาพ ) น่าประทับใจ ดีใจที่ช่วยกันขยายความรู้ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน  ขอแสดงความชื่นชม@