ข้อคิดจาก Blog (B2B)

  1. การขยายความรู้บนBlogยังมีการโต้ตอบน้อย นั่นคือ เมื่อตีพิมพ์แล้วมีการลปรร. กันน้อย (ผมใช้การนับจากจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นเป็นตัวชี้วัดครับ)
  2. การแสดงความคิดเห็นแบบขอผ่าน เช่น การแวะมาทักทาย เป็นสิ่งที่ดี และกำลังใจให้กับผู้ให้ความรู้  แต่ถ้าจะให้ดีควรจะมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเรื่องเล่านั้น เพื่อเป็นการต่อยอดหรือเชื่อมโยงในมุมมองที่เหมือนหรือต่างก็ได้ จึงจะนับได้ว่าเกิดการแลกเปลี่ยนจริงๆ ครับ
  3. หากเรื่องเล่า 1 เรื่องมีผู้แสดงความคิดเห็นหรือให้ความรู้เพิ่มเติมสัก 10 คน น่าจะดีกว่า 2-3 คน ครับ
  4. แต่ก็อาจมีผู้ที่เข้ามาอ่าน และไม่ประสงค์ออกนาม และไม่ประสงค์แสดงความคิดอะไร (ซึ่งไม่รู้ว่าเท่าไร่ เพราะไม่มีตัวนับว่าอ่านกี่ครั้งแล้ว)  สิ่งนี้เป็นกำไรครับ
  5. อีกประการหนึ่งครับ การถาม-ตอบ ทำได้ในลักษณะของแสดงความคิดเห็น ซึ่งถ้าตอบแบบแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ผู้อื่นเข้ามาอ่านก็จะได้ความรู้ด้วยครับ แต่ถ้าถามในลักษณะของการใช้เมนูถาม ก็ดูเหมือนเป็นการส่วนตัว และอาจรู้กันในแวดวงผู้ถาม-ผู้ตอบเท่านั้นครับ ซึ่งผมว่าแบบแรกก็น่าจะดูดีกว่าครับ

    ขอบคุณครับ