การบริหารเงินสด(4)

การบริหารเงินสดบูรณาการ

หลักการบริหารเงินสดเชิงบูรณาการ  การบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องสามารถทำให้กิจการมีเงินสดเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายโดยมีต้นทุนทางการเงินต่ำที่สุด ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับสภาพการเติบโตของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของทุกๆ ฝ่ายรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสถานะเงินสดคงเหลือของกิจการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ประโยชน์ในการบริหารเงินสดเชิงบูรณาการ มีดังต่อไปนี้

1. รู้แนวโน้มของกระแสเงินสดในอนาคต

2, รู้ฐานะเงินสดที่แท้จริง

3. รู้แนวทางในการป้องกันปัญหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#เงินสด

หมายเลขบันทึก: 71098, เขียน: 05 Jan 2007 @ 23:23 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 07:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)