หลังจากที่คณะกรรมการช่วยกันทำหน้าที่เป็นแมวมองแฟ้นหากันหลายเพลา (ขับเคี่ยวกันอยู่นาน)...... ในที่สุดเราก็ได้ผลรางวัลจตุรพลัง  ประจำเดือน "พฤศจิกายน 2549" 

ยอดคุณเอื้อ แห่งเดือนได้แก่

 

นางวิไลวรรณ  จันทร์พ่วง ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานประชาคมเมืองอุทัยธานี 

ยอดคุณอำนวย แห่งเดือนได้แก่

คุณจตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร   ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น แม่ฮ่องสอน

Blog: http://gotoknow.org/blog/mhsresearch

ยอดคุณกิจ แห่งเดือนได้แก่

คุณอภิชาติ รอดแสวงผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลบ้านตาก http://www.bantakhospital.com/  <p>ยอดคุณลิขิต แห่งเดือนได้แก่</p><p></p><p>คุณเรวัตร   ใหญ่แก้ว</p><p>บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  . สระบุรี</p><p>Blog: http://gotoknow.org/blog/lifeandlearn  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt"></p><p></p><p>ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านคะและจะจัดส่งของรางวัล ให้ในเร็ว ๆ นี้นะคะ</p><p>  คณะกรรมการพิจารณารางวัล</p><p>1. คุณนภินทร   ศิริไทย</p><p>2. คุณศศิธร       อบกลิ่น</p><p>3. คุณฉันทลักษณ์   อาจหาญ</p>