GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เตรียมเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยกว่า 4 แสนรายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและรัดกุมมากที่สุด

        ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เตรียมเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยกว่า 4 แสนรายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและรัดกุมมากที่สุด ในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ผ่านมาเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2549 จะส่งถึงสำนักงานคลังทุกจังหวัดที่ได้รับการช่วยเหลือ และจะเริ่มจ่ายผ่านทางบัญชีที่เกษตรกรได้เปิดไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-15 ก.พ. 2550    ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือจะสามารถกระจายไปสู่เกษตรกรผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกรายแจ้งพืชผลเสียหายได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.  สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรับรอง ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย       โดยเจ้าหน้าที่ราชการ ผู้นำท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ตรวจสอบรายชื่อ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้   ในกรณีไม่เป็นจริง โดยนำไปปิดประกาศไว้ในที่ชุมชนให้เกษตรกรสามารถแจ้งแก้ไขได้ภายใน 5 วัน

สยามรัฐ (คอลัมน์ข่าวสั้นเศรษฐกิจชุมชน ) : 4 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): อุทกภัย
หมายเลขบันทึก: 70792
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)