หลักสูตรการให้คำปรึกษา กรณีเปิดเผยผลเลือด และหลักสูตรการให้บริการหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัว สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย

การให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี

               เมื่อ 13-15 ธค. 49  ดิฉันได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรการให้บริการหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัว สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย  ซึ่งกรมอนามัยได้จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อประเมิน หลักสูตรที่ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง ของกรมฯ ได้รับการถ่ายทอดและนำไปอบรมฯ ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย  ในเขตที่รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละศูนย์ฯ สรุปว่าหลักสูตรนั้น ช่วยให้บุคลากรสาธารสุขสามารถนำไปใช้ได้จริง

               สัปดาห์ต่อมา    ดิฉันได้ร่วมจัดอบรม   หลักสูตรการให้คำปรึกษากรณีเปิดเผยผลเลือด  สำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานให้บริการปรึกษาเอดส์ (2 รุ่น) มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ ได้รับการถ่ายทอดจากกรมอนามัย     และผลการประเมินผู้เข้าอบรม พบว่ามีความพึงพอใจและมีความมั่นใจมากขึ้นในการให้การปรึกษา     ซึ่งหลักสูตรนี้จะเน้นที่    การสนับสนุนให้ผู้รับบริการเปิดเผยผลเลือด  เอชไอวี ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ให้คำปรึกษา จะยึดหลักการ  4 ขั้นตอน คือ

1.  การเปิดประเด็นการพูดคุย เรื่องการเปิดเผยผลเลือด

2.  การพิจารณาผู้รับทราบผลเลือด

3.  ฝึกทักษะการเปิดเผยผลเลือด

4.  สรุปแนวทางการเปิดเผยผลเลือด

               หลักสูตรที่กล่าวมา ดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์มาก เพราะเมื่อมีการฝึกบทบาทต่างๆโดยเฉพาะให้บุคลากรสาธารณสุขทดลองเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อบ้าง ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเป็นการยากและรู้สึกอึดอัดที่ จะเปิดเผยผลเลือดแก่ใครสักคนที่พิจารณาแล้ว ทำให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความรู้สึกและเข้าใจถึงความคับข้องใจ เสียใจและความรู้สึกอื่นๆ ที่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อประสบอยู่ ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ

              สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการให้คำปรึกษาโดยเฉพาะแก่หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี    หากมีความประสงค์จะจัดอบรมฯ ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทางทีมงานของเรายินดี ดำเนินการคะ

                                                          ดุษณี  แพสุวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพในงานแม่และเด็ก

คำสำคัญ (Tags)#km#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#เอดส์#วิทยากร#ส่งเสริมสุขภาพ#นักวิชาการ#ถอดบทเรียน#การให้คำปรึกษา#แม่และเด็ก#ศูนย์อนามัยที่8#pmtct

หมายเลขบันทึก: 70789, เขียน: 04 Jan 2007 @ 10:14 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 21:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)