GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

วันนี้ที่เชียงใหม่

ชุมชนคนKM

        หลังจากที่เปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศน์เรื่อง KM ที่ ไบเธค บางนา กทม. ทีมงานของราชภัฏเชียงใหม่จึงเริ่มจัดตั้ง "ชุมชนคน KM" โดยจัดเสวนาครั้งที่ ๑ ไปแล้ว และกำลังจะพบปะขยายเครือข่ายคน KM อย่างไม่เป็นทางการในเช้าวันนี้ ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์ฯ

       จึงหวังว่าหลักการ KM จะเบ่งบานที่เชียงใหม่อีกจุดหนึ่ง และอนาคตอันใกล้คงมีกิจกรรมแห่งความดีงามเกิดขึ้นในทุกองค์กรของราชภัฏเชียงใหม่

        เขียนไปเขียนมาสายตาเหลือบไปเห็นบทความ "ทศวิบัติของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ" ของคุณหมอวิจารณ์  พานิช พลางนึกว่าคงไม่เกิดทศวิบัติในราชภัฏเชียงใหม่ โดยเฉพาะทีมผู้บริหารทุกระดับของราชภัฏคงไม่มีภาวะผู้นำลักษณะที่พิการหรือบิดเบี้ยว ตามที่คุณหมอตั้งทฤษฎีไว้ในทศวิบัติข้อแรกแน่นอนครับ

         ถ้ามี ผมคงต้องปลุกและสร้างกระแสให้มาร่วมสังฆกรรมให้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 70786
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)