มีโอกาสได้ไปเห็นหินก้อนใหญ่วางอยู่บนหินก้อนเล็ก ตะแคงจะตก ถามใคร ๆ เขาก็บอกว่าอยู่ได้เพราะมันสมดุล คิดนะคิด สมดุลนะตอนนี้ แต่ในกาลต่อไปจะใช่หรือไม่ ตอบเองในใจว่าไม่น่าจะใช่ เพราะเชื่อว่า อสมดุล เป็น สมดุลแท้จริงที่สุด