ความเห็น 135660

สมดุลแท้จริง คืออสมดุล

เขียนเมื่อ 

สำหรัเรื่องสมดุลเนี่ย...ใจผมคิดว่าไม่มีอยู่จริงหรอกครับ...เป็นแค่จินตนาการ....เช่นเดียวกับนิยามอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์ที่ผมถกกับลูกเป็นประจำ...

 เพราะสมดุลต้องมีจุดสมดล...

จุดคือ....สิ่งที่ไม่มีความกว้าง ความยาว ความสูง(แล้วมันจะมีที่ไหนกันฟะ)

เมื่อไม่มีจุด จึงไม่มีสมดุล....เมื่อไม่มีสมดุล จึงไม่มี อสมดุล... 

เช่นเดียว ไม่มีจุดก็ไม่มีเส้นตรง...เพราะเส้นตรง คือจุดทุกจุดที่เรียงอยู่บนระนาบเดียวกัน....

และไม่มีวงกลมที่...จุดทุกจุดเรียงอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน...

ไม่มีอะไรเลย...ไม่มีแม้แต่ space....55555