ปีใหม่ 2007 ได้อ่านข้อคิดจากชาว Blog หลายคน ทุกคนส่งความสุขให้กัน ก็ขอให้ทุกคนที่ได้อ่านมีความสุข  ร่างกายแข็งแรง  จิตใจเข้มแข็ง รอรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2007 เพราะอ่านตำราหมอดูหลายสำนักแล้ว เราจะต้องฝ่าฟัน เหตุการณ์ร้ายต่างๆมากมาย  ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย