มาชมกันเลยครับ
ในเดือน ธ.ค.49 ท่าน อ.panda มีบันทึกใน 3 blog
MSUKM-Panda= 16 บันทึก
Panda E-learning= 4 บันทึก
วิชาศึกษาทั่วไป    = 1  บันทึก
    รวม    21 บันทึก

Educational Technology & Communication    =    1  บันทึก
ฅ. km :: Mahasarakham University        =    39 บันทึก
                    รวม    40บันทึก
KPN = 24 บันทึก
เล้าข้าวศึกษา               = 69 บันทึก
เรื่องเล่าจากฟิลิปปินน์                  =  1บันทึก
แผนที่เล้าข้าวสตูดิโอ-เล้าข้าวศึกษา = 1บันทึก
รวม    71บันทึกpandin = 19 บันทึกนานาสาระ กับกองกลาง มมส.    = 8 บันทึกการวิจัยการศึกษา =  12 บันทึกพัฒนาความรู้ (กองแผนงาน มมส.) =    1 บันทึก
พัฒนางาน (กองแผนงาน มมส.)  =    5 บันทึก
รวม    = 6 บันทึกกองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    = 19 บันทึก[email protected] ( หนิง )        =    3    บันทึก
คุณนายสายเสมอ            =    2    บันทึก
กิจกรรมนิสิต            =    1    บันทึก
            รวม    6    บันทึกkeep in mind by bon = ไม่บอก (บอกปีใหม่)
จุดประกายวิจัย          = 76 บันทึก
ลายแทงทำความดี       = ไม่บอก
กลเม็ดเคล็ดลับ..ใกล้ตัว     = ไม่บอก
กรุกลอน…ร้อยกรองชีวิต      = ไม่บอก


88888888888