เมื่อวานมีงานเลี้ยงปีใหม่ที่คณะ  มีการจับสลากให้ของขวัญจากคณะแก่บุคลากรตั้งแต่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และลูกจ้าง   ตอนแรกก็รู้สึกว่าตนเองอยากได้ของขวัญ แต่เช้านี้กลับรู้สึกว่าดีแล้วที่ตนเองไม่ได้ของขวัญ คนอื่นที่เขาอาจจะฐานะยากจนกว่าเรา เขาจะได้ของขวัญ อยากให้คนอื่นได้ของขวัญ  เขาจะได้ดีใจและมีความสุข และประหยัดเงินเขา  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หลายคนที่เงินเดือนน้อยถ้าหากเขาได้ของขวัญ เขาจะได้มีเงินไปใช้อย่างอื่นที่จำเป็นด้วย   เราซึ่งมีเงินเดือนพอกินพอใช้  ก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะได้ของขวัญเหมือนกับเขา