หากความรักเป็นเช่นดั่งความหวัง

หากความรักเป็นเช่นดั่งตะวัน

หากความรักเป็นสื่อกันและกัน

ขอหัวใจเรามั่นคำสัญญา

    หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เธอฝัน

ขอจงก้าวต่อไปอย่างมาดมั่น

หากมีล้มมีแพ้แค่บางวัน

แต่ความฝันไม่มีวันจะหยุดเดิน

   วันนี้เหนื่อยวันนี้ล้าหยุดพักก่อน

ล้มตัวนอนข้างฝันอันสดใส

น้ำตาหยดไหลรินไม่เป็นไร

ตราบหัวใจยังอยู่คู่พลัง...