ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เล่าถึง Dr. Nancy Updegraff ครูผู้สร้างคน และสร้างครูมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น บันทึกนี้เป็นการนำเสนอบทสรุปประสบการณ์ของเธอที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่น้อย

เธอเสนอสมบัติที่เป็นคุณของผู้ที่เป็นนักเรียน ครู และครูใหญ่ รวมถึงประเด็นที่ควรมองก่อนที่ทุกคนจะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ว่า

นักเรียนที่ดี คือผู้ที่
• มีวินัย มีความสุภาพ
• มีความกระตือรือร้น
• มีความกล้าหาญ
• จัดการกับเวลาได้ ควบคุมตัวเองได้ มีความรับผิดชอบ
• รู้ว่าจะเรียนอย่างไร พฤติกรรมที่ชัดเจนคือ มีนิสัยรักการอ่าน รักที่จะรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่าที่ครูบอก หรือที่หนังสือเรียนกำหนดให้อ่าน

ครูที่ดี คือผู้ที่
• มีความยืดหยุ่น
• มีอารมณ์ขัน
• มีความสนใจใคร่รู้
• มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง
• รักเด็กอย่างจริงใจ
• ตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าเด็กๆได้เรียนรู้ และเรียนรู้ได้

ครูใหญ่ที่ดี คือผู้ที่
• รู้ว่าโรงเรียนจะไปทางไหน และมีแผนที่ให้ครูเดินอย่างชัดเจน

สิ่งสำคัญที่ต้องมองให้เห็น ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้น คือ
• มองหาเรื่องสำคัญที่คิดว่าควรจะต้องรีบแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนมา ๕ รายการ เพื่อช่วยให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
• ชวนคณะครูเดินไปรอบๆ โรงเรียนตอนเช้า แล้วมองให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นอยู่
• ลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในบรรยากาศสบายๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้พบเห็น
• ลำดับความสำคัญว่าจะทำอะไรก่อนหลัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทุกคนมุ่งหวัง
• ต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละเรื่องนั้น ต้องการทั้งเวลา และความทุ่มเท

และ เรื่องสุดท้ายที่สำคัญ คือ
If we are too busy to change, we will never be committed enough to make a difference.

Change can come from the inside out or the outside in. Only change that is from the inside out is real change.

สวัสดีปีใหม่ค่ะ