ชีวิตจริงของอินเทอร์น : มองให้เห็นจุดเปลี่ยนแปลง

  Contact

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เล่าถึง Dr. Nancy Updegraff ครูผู้สร้างคน และสร้างครูมาแล้วหลายต่อหลายรุ่น บันทึกนี้เป็นการนำเสนอบทสรุปประสบการณ์ของเธอที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่น้อย

เธอเสนอสมบัติที่เป็นคุณของผู้ที่เป็นนักเรียน ครู และครูใหญ่ รวมถึงประเด็นที่ควรมองก่อนที่ทุกคนจะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ว่า

นักเรียนที่ดี คือผู้ที่
• มีวินัย มีความสุภาพ
• มีความกระตือรือร้น
• มีความกล้าหาญ
• จัดการกับเวลาได้ ควบคุมตัวเองได้ มีความรับผิดชอบ
• รู้ว่าจะเรียนอย่างไร พฤติกรรมที่ชัดเจนคือ มีนิสัยรักการอ่าน รักที่จะรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่าที่ครูบอก หรือที่หนังสือเรียนกำหนดให้อ่าน

ครูที่ดี คือผู้ที่
• มีความยืดหยุ่น
• มีอารมณ์ขัน
• มีความสนใจใคร่รู้
• มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง
• รักเด็กอย่างจริงใจ
• ตื่นเต้นที่ได้รู้ว่าเด็กๆได้เรียนรู้ และเรียนรู้ได้

ครูใหญ่ที่ดี คือผู้ที่
• รู้ว่าโรงเรียนจะไปทางไหน และมีแผนที่ให้ครูเดินอย่างชัดเจน

สิ่งสำคัญที่ต้องมองให้เห็น ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มขึ้น คือ
• มองหาเรื่องสำคัญที่คิดว่าควรจะต้องรีบแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนมา ๕ รายการ เพื่อช่วยให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
• ชวนคณะครูเดินไปรอบๆ โรงเรียนตอนเช้า แล้วมองให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นอยู่
• ลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในบรรยากาศสบายๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้พบเห็น
• ลำดับความสำคัญว่าจะทำอะไรก่อนหลัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทุกคนมุ่งหวัง
• ต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ละเรื่องนั้น ต้องการทั้งเวลา และความทุ่มเท

และ เรื่องสุดท้ายที่สำคัญ คือ
If we are too busy to change, we will never be committed enough to make a difference.

Change can come from the inside out or the outside in. Only change that is from the inside out is real change.

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ฝึกตนฝนปัญญา

Post ID: 70049, Created: , Updated, 2012-02-11 16:53:09+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: CC Attribution Non Commercial No Derivatives, Comments: 8, Read: Click

Tags #การเปลี่ยนแปลง#ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง#ครูที่ดี#nancy updergraff#ครูใหญ่ที่ดี

Recent Posts 

Comments (8)

  • เป็นเรื่องที่ถูกต้อง ครูเป็นพลังกลที่ขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเด็ก เพราะฉะนั้นครูจึงมีบทบาททั้งครูเป็นศูนย์กลาง(บทบาทสมมมติ)และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ขอบคุณอาจารย์สำหรับสาระน่ารู้ใหม่ ๆๆ
  • สวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่ครับ
  • ขอให้มีความสุข สดใสตลอดปีและตลอดไปครับ
ครูใหม่
IP: xxx.25.190.28
Written At 

ขอบคุณค่ะ  ขอมอบพรนี้คืนแด่คุณปภังกรเช่นกันนะคะ

บทบาทและทิศทางของคำว่า "คุรุ" มีความหมาย ตื่นตัวอย่าเมามัว เพียงเพื่อความสบายของตนเอง โดยลืมคำว่า อนาคตของชาติ.....อ่านแล้วซึ่งครับ ...สวัสดีปีใหม่ครับ คุณครู
ครูใหม่
IP: xxx.10.27.59
Written At 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณ น.เมืองสรวง

  • มาสวัสดีปีใหม่ครับ
  • ชอบอันนี้ครับ
  • If we are too busy to change, we will never be committed enough to make a difference.

    Change can come from the inside out or the outside in. Only change that is from the inside out is real change.
ครูใหม่
IP: xxx.10.27.59
Written At 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ ..ชอบตรงนี้ที่สุดเหมือนกันค่ะ แต่ก็รู้ว่ายากที่สุดอีกเหมือนกัน ที่จะสร้างปัจจัยให้ผู้คนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน