ทองสง่า

ทองสง่า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและฝึกอบรมศาสตร์
Usernametong-snga
สมาชิกเลขที่5376
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

คบ.  สาขาเคมี  มหาวิทยาลัยราชถัฏมหาสารคาม

กศ.ม.  การวิจัยการศึกษา( M.ed. Educational research)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมศาสตร์ 

98/3 ซอยศรีสวัสดิ์ดำเนิน 25 ต.ตลาด  อ. เมือง จ.มหาสารคาม

เบอร์ติดต่อ

0847991757 ,043743107

ผลงานงานวิจัย

งานวิจัย 7 เรื่อง

ตำรา

*การเขียนวิทยานิพนธ์ พิมพ์ครั้งที่ 1  1,000  เล่ม  ปี 2551

ประสบการณ์/ความชำนาญการพิเศษ

*  วิทยากร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

*  วิทยากร การเขียนวิทยานิพนธ์

*  วิทยากร  การเขียนรายงานวิจัยสำหรับครู

* วิทยากร การเขียนรายงานวิจัย การประเมินโครงการ สำหรับผู้บริหาร

ให้คำปรึกษา การวิคราะห์ข้อมูล งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และทำผลงานวิชาการทุกระดับ