ตั้งแต่มีเธอก้าวเข้ามาอยู่ข้างข้าง

เข้ามาพร่างพราวฝันในดวงจิต

เข้ามาเติมความหวังให้ชีวิต

คำลิขิตว่าเหงาก็จากไป

    ในวันนี้หัวใจมีแต่รัก

ในวันนี้หัวใจมีแต่หวัง

ในวันนี้หัวใจมีแต่พลัง

ตราบที่ยังมีเธออยู่ข้างใจ

   หากเราล้มเราจะล้มไปด้วยกัน

แต่ความฝันเรายังไม่ห่างหาย

ล้มแล้วลุกขึ้นได้ไม่ท้อใจ

เราจะสู้ต่อไปข้างข้างกัน

    บนทางเดินชีวิตมักมีหนาม

คอยไต่ถามความกล้าท้าความฝัน

คอยพิสูจน์คนกล้าท้าตะวัน

มอบรางวัลแด่นักฝันผู้มีชัย