จากไข้หวัดนกจนถึงไข้หวัดน๊อก   น๊อกชาวบ้านจนไก่ซึ่งเป็นอาหารโปรตีน  คู่ชีวิตของชาวบ้านละลายไปกับนโยบาย  X-Ray  ทุกตารางนิ้ว  ชาวบ้านก็ ต้องหันไป ซื้อไก่  ของฟาร์มใหญ่  ๆ  ที่ได้โอกาสขึ้นราคาไก่และไข่ตามใจชอบจนร่ำรวยบนความทุกข์ยากของชาวบ้าน

          วันนี้เหมือน  "สวรรค์มีตา"   ส่งผู้กล้าฉายา  "นักวิชาการติดดิน  อ.วนิดา  และ อ .สวัสดิ์จากกรมปศุสัตว์  หอบหัวใจและความหวังมาเพื่อช่วยฟื้นกลับโปรตีนราคาถูกให้กลับมาอยู่กับชาวบ้าน

            แนวคิดของการมาครั้งนี้เพื่อค้นหาวิธีการช่วยชาวบ้านในการสร้างอาหารโปรตีนราคาถูกจากการเลี้ยงไก่ไข่  พันธ์ใหม่ของไทย  ขึ้นมาใช้ในการทดแทนไก่ไข่นำเข้าบางส่วน  ซึ่งไก่พันธุ์นี้เลี้ยงง่ายและเลี้ยงได้ดีในโรงเรือนเปิดทั่วไป  ภายใต้สภาพภูมิอากาศไทย  โดยคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการที่มีความหวังในชีวิต   ที่จะสร้างงาน สร้างอาหารให้กับตัวเองครอบครัวและชุมชนของเขา  นอกจากนี้ยังไปสนับสนุนนักเรียนของโรงเรียนเม็กดำให้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อการเรียนรู้และเป็นอาหารกลางวันด้วย

          โจทย์ของงานนี้คือ  เราจะทำนโยบายอย่างไรเกษตรกรรายย่อยจึงจะรอด  "เพราะที่ผ่านมานโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทำให้เกษตรกรไปอยู่ในกระทรวงแรงงาน  ถ้ายังดำเนินนโยบายแบบเก่า ๆ  เกษตรกรจะหมดไปจากประเทศไทย

           ความหวังของโครงการนี้ (ลึก ๆ  ในหัวใจ)  คงจะได้เห็นเครือข่ายของชาวบ้านในแต่ละชุมชนร่วมกันสร้างงาน จากเลี้ยงไก่ไข่ ให้ครบวงจร ภายในชุมชนตั้งแต่  ผลิตลูกไก่  เลี้ยงไก่รุ่น  เลี้ยงไก่ไข่  คนขายไข่ไก่  ตัวแทนซื้อขายอุปกร์และอาหารไก่ในชุมชนเอง  มี ช่างไม้ ช่างเหล็ก ในการจัดทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ในชุมชน

          นอกจากนี้ยังหวังไว้ว่า  อบต.จะเข้ามามีส่วนเรียนรู้กระบวนการสร้างงานให้กับชุมชนและเชื่อมโยงกับ หน่วยงาน ของรัฐเพื่อลงมาช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่เพราะอบต.เองก็มีทั้งอำนาจและเงินที่น่าจะสามารถผลักดันกระบวนการสร้างงานให้กับชุมชนบนพื้นฐานการพึ่งตนเองและพึ่งพาตัวเอง