ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน และแก้ใขเอกสารโครงการสัมมนา และในวันที่ 3 มกราคม 2550 เวลา 15.00 น. ขอเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ที่ห้องใหนจะแจ้งให้ทราบอีกที