GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระเบียบการนำเงินส่งคลัง

การนำเงินส่งคลัง

เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ทั้งที่เป็นเงินสดและหรือเช็คให้นำส่งหรือนำฝากคลังภายในกำหนดดังนี้

1. เช็ค ให้นำส่งหรือนำฝากในวันที่ได้รับเช็คหรือย่างช้าภายในวันทำการถัดไป

2. เงินรายได้แผ่นดิน ให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าส่วนราชการใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บรักษาในวันใดเกินหนึ่งหมื่นบาทก็ให้นำส่งโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันทำการถัดไป

3. เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ให้นำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ เงินเบิกเกินส่งคืนเป็นการส่งเงินภายในปีงบประมาณนั้น ถ้าส่งคืนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ จะถือเป็นเงินรายได้แผ่นดิน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ก็จะเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

4. เงินนอกงบประมาณ ให้นำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่สำหรับเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่ายให้นำฝากคลังภายใน 15 วัน นับจากวันรับเงินจากคลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การนำส่งเงิน
หมายเลขบันทึก: 69962
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

เข้ามาสวัสดีปีใหม่ 2550 พี่จักริน นะครับ

สวัสดีปีใหม่แจ็ค ขอให้ความสุขนะครับน้องชาย

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณจักริน

สวยจังครับ ขอบคุณนะครับคุณหนิง สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยนะครับ