รวมกันเราอยู่...แยกกันเราตาย

ไม่รู้ว่าตั้งชื่อเรื่องถูกหรือเปล่า แต่ตั้งไว้ก่อน เพราะบันทึกจะไม่ทำงาน หากไม่เขียนอะไรให้ครบ อาจจะเปลี่ยนชื่อเรื่องก็ได้หากเขียนจบแล้ว
การทำงานร่วมกัน  หากเข้าขากันได้  งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เป็นที่น่าพึงพอใจ  เห็นศักยภาพแห่งการทำงานได้ชัดเจน  ตลอดทั้งเห็นชัดเจนเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ์เมื่อทำงานสัมพันธ์กัน
งานกีฬาสี  เป็นกิจกรรมที่ใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย  ทั้งภายในโรงเรียน  ได้แก่เพื่อนครู  และภายนอกโรงเรียน  ได้แก่ชุมชน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้ปกครอง  สถานประกอบการ  บุคคลประกอบการ
 
การทำงาน..สมาชิกที่ทำงานด้วยกัน  บางคนก็พร้อมที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง  หมายถึงเป็นผู้ตามที่ดี
การทำงาน..สมาชิกที่ทำงานด้วยกัน  บางคนพร้อมที่จะเป็นผู้นำเสมอ  เป็นผู้นำที่ดี  ก็จะมีคนอื่นคล้อยตามและงานก็สำเร็จ  บางคนพร้อมที่จะเป็นผู้นำ  แต่นำไปเสียหายและไม่หาทางแก้ไขปัญหา  นำพามาซึ่งความเดือดร้อนสู่ส่วนรวม
หากเป็นผู้ตาม  ต้องเป็นผู้ตามที่ดี  คล้อยตามด้วยเหตุผล  อย่าไปตามด้วยเป็นเสียงข้างมาก  หรือเป็นบุคคลที่มีเสียงข้างมาก
รวมกันเราอยู่  งานก็สำเร็จ  เพราะเรารวมกันได้
แยกกันเราตาย  งานไม่สำเร็จด้วยตัวคนเดียวได้...เพราะเรารวมกันไม่ได้
หากเรารู้จักการ  สลับที่นั่งกัน
หมายถึง  การทำงานร่วมกัน  แต่สลับกันเป็นผู้นำ  และสลับกันเป็นผู้ตาม  สังคมก็จะมีความสุข  ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
วันนี้ครูอ้อยเป็นผู้นำ  วันต่อไปครูอ้อยเป็นผู้ตาม 
วันนี้ครูอ้อยเหนื่อยเพราะเป็นผู้นำ  วันต่อไปไม่เหนื่อยเพราะเป็นผู้ตามสลับกันไป
ต่างคนต่างรู้หน้าที่..ต่างคนต่างรู้บทบาท..
เพราะสังคม  รวมกันเราอยู่  แยกกันเราตาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสิริพรกับบันทึกความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

69953

เขียน

28 Dec 2006 @ 20:36
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:52
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก