ที่นี่ ....ผู้คนมักพูดกันเสมอว่าน่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่นิสิตมีรถจักรยานยนต์ขับขี่มากที่สุดอีกสถาบันหนึ่งในประเทศไทย และในวันนี้ เมื่อปีที่แล้ว  (28 ธันวาคม 2548) กองกิจการนิสิต มมส ก็ได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า "เช็คก่อนใช้ ปลอดภัยก่อนเดินทาง"  ขึ้นมา ณ อาคารบริการกลาง หรือที่คนที่นี่เรียกกันติดปากว่า "พลาซ่า" 

งานนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด มีคนเข้าใช้บริการร่วม 300 กว่าคน ซึ่งกิจกรรมก็ประกอบด้วยการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ฟรี เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในราคา 20 บาท จำหน่ายหมวกนิรภัยราคาต้นทุน อบรมและฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย  รวมถึงการอำนวยความสะดวกเรื่องการซื้อ พ.ร.บ./ ต่อ พ.ร.บ. ฯลฯ

 

แน่นอนครับ...จะว่าไปแล้วกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้มีพลังทางปัญญาเท่าที่ควรนัก  หากแต่จัดขึ้นบนแนวคิด "การให้บริการ" แก่นิสิต และย้ำเน้นเรื่องกฎจราจร พร้อมทั้งการกระตุ้นเตือนให้นิสิตมีความพร้อมในการขับขี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ..ให้เกิดความพร้อมทั้งรถ ทั้งคน และถูกต้องตามกฎจราจร ที่สำคัญคือ เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่ประสานห้างร้านมาช่วยดำเนินการ ทุกอย่างก็ถือว่า "นิสิตได้ประโยชน์" 

 ผมขำไม่หายที่นิสิตบางคนบอกว่าไม่เคยตรวจเช็คสภาพรถมานานถึง 4 เดือนเต็ม ๆ (ทั้งไม่ให้ความสำคัญและไม่มีเวลาพอที่จะไปดำเนินการ)  เรื่องเช่นนี้ คือ การมองข้ามความปลอดภัยอย่างเห็นได้ชัด !!

บางคนก็กำลังจะขับรถมอเตอร์ไซด์กลับบ้านในช่วงปีใหม่ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ตรวจเช็คความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง...ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริง ผมไม่ต้องการให้นิสิตเหล่านี้ขับรถกลับบ้านเลย ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เพราะเป็นห่วงเรื่องสวัสดิภาพในการเดินทาง  ยิ่งเทศกาลที่มีการสัญจรคับค่างเช่นนี้ ผมยิ่งเป็นห่วงมากกว่าปกติ  กระนั้นก็ได้แต่อวยพรให้พวกเขาโชคดีในการกลับบ้านและกลับมายังมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย

 

เช็คก่อนใช้ ปลอดภัยก่อนเดินทาง (วันนี้เมื่อปีที่แล้ว)  จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมนำมาบอกเล่าในวิถีของคนทำกิจกรรม 

อย่างน้อยก็เป็นกระบวนการหนึ่งของกิจกรรมที่กระตุ้นเตือนให้นิสิตตื่นตัวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  ...

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดถึงก่อนกลับบ้านในเทศกาลปีใหม่...และน่าเสียดายว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่เกิดขึ้นในปีนี้ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้งบมากมาย แต่ก็ได้ประโยชน์ต่อนิสิต

อย่างน้อยก็เป็นการให้บริการในอีกมิติหนึ่งของชาวกิจกรรมอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ

และยิ่งเรื่องพรรค์นี้  ถ้าไม่คาดหวังกับจิตสำนึกที่นิสิตต้องตระหนักในความปลอดภัยของตัวเอง  เราเองก็ต้องจัดกิจกรรมให้จริงจังและต่อเนื่อง  ....

แน่นอนครับ...คิดถึงวันนี้เมื่อปีที่แล้ว คิดถึง โครงการ "เช็คก่อนใช้ ปลอดภัยก่อนเดินทาง"  กิจกรรมง่าย ๆ ที่ไม่เปลืองงบ ...