พรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ จะเป็นการทำงานวันสุดท้ายของข้าราชการและพนักงานของรัฐแล้ว แต่สำหรับเอกชนบางแห่ง ต้องทำงานในวันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ด้วย

    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ที่จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง...beeman ขอให้ท่านผู้อ่าน Blogger และทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับ GotoKnow (รวมทั้ง สคส.ด้วยครับ) มีความสุขตลอดปีใหม่ ๒๕๕๐ นะครับ.....รวมทั้ง

BeeMan

BeeMan