หลังจากที่ผมเข้าไปอ่านบันทึกเดิมของผม  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หาก KM คือทางเลือกในการพัฒนา กรณีนี้ผมควรทำอย่างไร?</p>

และได้ทบทวนข้อคิดเห็นที่มีคุณค่าของผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบันทึกอย่างละเอียด ผมรู้สึกมีพลังและมองเห็นแสงเรืองรองที่จะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า 

</span></span><p>ไม่เพียงแต่ถ้วยความที่ให้ข้อคิดเห็นเท่านั้น แต่ยังเจือด้วยมิตรภาพ และกำลังใจในตัวอักษรให้ผมรับรู้ ความพิเศษของ Gotoknow เป็นเช่นนี้นั่นเอง Blogger บางท่านได้แนะนำให้สรุปและเขียนบันทึก KM ฉบับ คนคิดจะเริ่มต้น  ตอนนี้ผมกำลังรวบรวมอยู่ครับ ขอใช้เวลาสักนิดผมจะนำลงในบันทึกของผมครับ คาดหวังว่าจะให้ทุกท่านที่สนใจได้เรียนรู้ร่วมกัน และส่งให้ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผมอ้างถึงด้วย  </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่พบ และผมคิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ คน KM” นั่นก็คือ คำคม ประโยคสวยๆ ที่ผ่านการกลั่นจากประสบการณ์ ที่สั่งสม  </p>(ใน ข้อ Comment บันทึก    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หาก KM คือทางเลือกในการพัฒนา กรณีนี้ผมควรทำอย่างไร?</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ทั้งหมด)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p>

ผมเห็นว่ามีประโยชน์มาก และนำมารวบรวมไว้ในบันทึกนี้ ลองติดตามอ่านและคิดตามดูนะครับ  

</span></span></span><hr>

"KM ทำบ่อยๆ สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง บนงานประจำของโรงเรียน แล้วมันจะเกิดผล"  Thawat  

</span><p> </p><p>“กระบวนการคิดโจทย์และลงมือทำ KM  ให้ทำจากเล็ก ไปใหญ่”  Thawat</p><p>“เวลาสแกนมองหา best/good practice นั้น   อย่ายึดตามคำบอกเล่าตามตำรา    แต่ให้มองทะลุไปถึงผลที่เกิดขึ้นกับศิษย์เป็นสำคัญ” Thawat </p><p></p><p>“ต้องพยายามบอกทุกคน ว่า KM ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทำมาเป็นล้านๆปีมาแล้ว เพียงแต่เรามาจัดระเบียบเพิ่มนิดหน่อย ให้ดูดีกว่าเดิม ขันน็อตที่หลวมให้ดีขึ้น ก็เท่านั้นเอง” ดร. แสวง รวยสูงเนิน</p><p></p> “ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม จะมีคนคอยโต้แย้งเสมอ ให้ผู้รับผิดชอบ รับฟังเสมอ และยึดเป้าหมายของงานเป็นสำคัญ” <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Mitochondria</p>   <p style="background: white; margin: 3pt 6pt 0pt 0cm" class="MsoNormal">   </p>“สิ่งสำคัญที่สุด คือ การแปลงความคิดในเรื่องต่างๆ ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้ โดยเน้นที่การให้ความสำคัญต่อคนเป็นหลัก ผลสำเร็จของงานก็จะตามมา “ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Mitochondria</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>“ไม่ต้องไปสนใจคำว่า KM …ทฤษฎีไม่ได้มีความสำคัญเท่าการปฏิบัติครับ ให้เริ่มต้นจากการทำ ทำ …..แล้วก็ทำ” <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Mitochondria</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  แนวทางปฏิบัติอันดีเลิศ  จะไม่ก่อให้เกิดผล  หากไม่เข้าถึงใจคน ต้องร้อนรนเพราะจนใจ”  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นาย ปริวัตร เขื่อนแก้ว</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  “ความสำเร็จจะเกิดผล  หากได้เข้าถึงใจคน  จะสุขล้นเพราะทุกคนร่วมกันทำ” <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นาย ปริวัตร เขื่อนแก้ว </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>“ถ้าผู้บริหารลงมาทำงานด้วยจะทำงานง่ายมากแต่อย่าให้ผู้บริหารบังคับครู ต้องใช้หลายๆเทคนิค การทำงานกับบุคลากรทางการศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน” <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">นาย ขจิต ฝอยทอง </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">“เริ่มจากจุดเล็กๆ ประเด็นเล็กๆเหล่านี้เมื่อได้ชื่นชมกันบ้าง เฉลิมฉลองกันบ้างมันจะสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ประเด็นใหม่เรื่องใหม่ได้” </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ครูนงเมืองคอน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>“เมื่อคนมีความพร้อม เขาก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เองว่า จะกำหนดประเด็นหัวข้อ (หัวปลา) ที่จะนำมาคุยกันอย่างไร จึงจะตรงเป้าหมาย … “ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เพื่อนร่วมทาง </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>“เป้าหมายเลือนลาง - โครงสร้างสับสน - ผู้คนเบื่อหน่าย - สุดท้ายเลิกรา … “ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">Handy</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>การวิจัยที่เนียนไปกับการจัดการเรียนรู้เรียนเป็นการวิจัยที่เป็นประโยชน์ที่สุด <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ลำดวน </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><hr></p>เก็บถ้อยคำดีๆทั้งหมด  จากบันทึก   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หาก KM คือทางเลือกในการพัฒนา กรณีนี้ผมควรทำอย่างไร?</p>ครับ