GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ชื่นชมจุฬาฯ เตรียมการสำหรับรองรับ พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับใหม่

มีคณะทำงานเฉพาะกิจ รับฟังความคิดเห็น เพื่อการปรับแก้เนื้อหาของ พ.ร.บ. มีนายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน

          แม้จะมีมรสุมการคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับใหม่   เพื่อออกนอกระบบราชการ   สภามหาวิทยาลัยจุฬาฯ   ก็ยังเดินหน้าเตรียมการณ์อย่างรอบคอบ

 • มีคณะทำงานเฉพาะกิจ   รับฟังความคิดเห็น   เพื่อการปรับแก้เนื้อหาของ พ.ร.บ.  มีนายจรัญ   ภักดีธนากุล   ปลัดกระทรวงยุติธรรม   ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน
 • วันนี้  (๒๑ ธ.ค. ๔๙)   สภาฯ จุฬาฯ   แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓ ชุด   เพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ ในเรื่อง
                      -ระบบบริหารงานบุคคล
                      -ระบบบริหารการเงิน
                      -ระบบบริหารวิชาการ
 • วันนี้  (๒๑ ธ.ค. ๔๙)  สภาฯ จุฬาฯ   แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบังคับตาม พ.ร.บ.ใหม่   รวม ๔๘ ข้อบังคับ

          ผมมีความเห็นว่า   การออกนอกระบบราชการ  ก็เพื่อจะได้สร้างระบบของตัวเองที่เอื้อต่อการทำงานสร้างสรรค์วิชาการให้แก่สังคม    การเตรียมสร้างระบบใหม่ดังกล่าวตามที่สภาฯ จุฬาฯ ดำเนินการ    จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม

          ที่จริง   การเคลื่อนไหวดังกล่าวของจุฬาฯ   เกือบทั้งหมดเป็นการริเริ่มของฝ่ายบริหาร

วิจารณ์   พานิช
๒๑ ธ.ค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 69932
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)