การที่ได้ดูกิจกรรมคุณภาพในที่ต่างๆกัน ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งคือ ได้เห็นวงจร PDCA ของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบางเรื่องนั้น หัวข้อเดียวกัน objective ก็เหมือนกัน วิธีการก็คล้ายๆกัน แต่ผลลัพธ์ หรือ บทสรุปต่างกันเหลือเกิน เมื่อวิเคราะห์แล้วสาเหตุหลักมาจาก

1. การมีบริบทที่แตกต่างกัน

2. การนำข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ผล วางแผนและแนวทางดำเนินกิจกรรมนั้นๆ แตกต่างกัน

3. ความเข้าใจ ความร่วมมือของทีมงานนั้นๆ

4.  ความสอดคล้องสัมพันธ์กันของ การกำหนด KPI องค์กร และหน่วยงาน

วันนี้ขอเล่านิทานเรื่องการนำข้อมูลมาใช้ อ่านแล้วอย่าคิดมาก เป็นเรื่องสมมตทั้งนั้น

กระทาชายนายหนึ่งอยากซื้อรถเก๋งสักคัน เขาต้องการรถที่แข็งแรง ปลอดภัย โรงงานประกอบรถเก๋งนั้นต้องได้มาตรฐาน ศุนย์บริการนั้นช่างต้องมีความชำนาญ เขาก็เลยค้นหาข้อมูลจากสคบ., สคส. ซึ่งข้อมูลที่ค้นมาได้มีดังนี้

1. ในรอบ5 ปี พ.ศ. 2543-2548 มีบริษัทรถถูกร้องเรียนเรื่องบริการหลังการขาย และมีรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุดังนี้

รถยี่ห้อ toyota ถูกร้องเรียน 2000 ครั้ง เกิดอุบัติเหตุ  40000 ครั้ง

รถยี่ห้อ HOnda ถูกร้องเรียน1500 ครั้ง เกิดอุบัติเหตุ 50000 ครั้ง

รถยี่ห้อ DAVOO ถูกร้องเรียน 10 ครั้ง เกิดอุบัติเหตุ เพียง 5 ครั้ง

ดังนั้น กระทาชายนายนี้จึงสรุปผลว่า จะซื้อ DAVOO เพราะบริษัทขายรถยี่ห้อนี้ ถูกร้องเรียนน้อยที่สุด และ รถยนต์ที่ผลิตนั้น เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆ

คุณคิดว่าเขาสรุปถูกหรือไม่ ข้อมูลที่เขาได้รับมาเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลเพียงพอและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการหรือไม่

  หากนำผลข้อมูลเพียงแค่นี้มาใช้ ย่อมทำให้การวางแผน ตัดสินใจพลาดได้ การวิเคราะห์ สรุปผลการทำงานของเราเพื่อวางแผนงานก็เช่นกัน การที่จะสรุปข้อมูล ตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆนั้นอย่างมีคุณภาพ ต้องการ ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมด้วย

ในหน่วยงานเรา องค์กรเรา เป็นแบบกระทาชายนายนี้หรือเปล่า ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริง แต่ไม่เป็นเรื่อง เป็นinformation ที่สรุปมาจาก data ที่ไม่เหมาะสม