วันนี้มีการแข่งขันกีฬาภายในของพนักงานในสถาบัน  จึงไม่มีงานอย่างที่เคย  แต่วันนี้ก็ต้องถ่าย VDO เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน  และพรุ่งนี้ก็เป็นการทำงานส่งท้ายปีเก่า เป็นวันสุดท้ายครับ