ก้าวแรกที่เข้ามาทำงานที่โรงเรียนเชียงกลมวิทยาเหนื่อยนะกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละวันงานที่ทำก็คือ บรรณารักษ์ห้องสมุดที่เหนื่อยนะไม่ใช่เหนื่อยกายเพราะทำงาน  แต่เหนื่อยใจมากกว่าที่บางครั้งไม่สามารถที่จะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบในการใช้ห้องสมุด เช่นเด็กบางคนชอบที่จะเข้ามาเล่นเกมในห้องสมุด บางคนชอบฉีกหนังสือพิมพ์ บางคนอ่านแล้วชอบมากก็เลยนำหนังสือไปซ่อนเพื่อที่จะอ่านใหม่ เราเป็นบรรณารักษ์บางครั้งก็อดที่จะด่าเด็กไม่ได้แต่ก็พยายามพูดดีๆกับเด็ก เพราะเด็กบางคนชอบการพูดที่ดีไม่ชอบด่าแล้วเขาก็จะปรับปรุงตัวเองตอนนี้พอใจกับการทำงานมาก เพราะทุกวันนี้ไม่ค่อยที่จะซีเรียสกับงานเด็กส่วนใหญ่ปรับปรุงตัวเองมากขึ้นทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข