นับวันความเจริญก้าวหน้าทางด้านcomฯ จะมีการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วแทบก้าวไม่ทัน ยิ่งถ้าคนไหนไม่เคยใช่ comฯ มาก่อนแทบไม่รู้เรื่องเลย ถือว่าโชคดีอีกขั้นที่ได้มาอยู่ในโรงเรียนที่มีผู้บริหารใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่อง comฯ แนะนำให้ทำโน้นทำนี้แสวงหาพันธมิตรทางcomฯจึงเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน